FI           EN

Sininen ja vihreä liitin, kahdeksan asteen ero

Suurin ero APC- ja UPC-liittimien välillä on liittimen päässä, johon kuitu tulee ferruleen sisällä. APC-liittimissä on kuitu ja liitin, jotka ovat hiottu ja kiillotettu kahdeksan asteen kulmassa. UPC-liittimet ovat hiottu ja kiillotettu ilman kulmaa. UPC-liittimet eivät kuitenkaan ole aivan suoria, vaan niillä on pieni kaarevuus ytimen paremman kohdistuksen saavuttamiseksi. Toinen selvempi ero on väri. UPC-liittimet ovat sinisiä ja APC-liittimet vihreitä.

Mitä tämä ero tarkoittaa suorituskyvyn kannalta? UPC-liittimien heijastunut valo heijastuu suoraan takaisin valonlähdettä kohti. APC-liittimien kulmassa oleva liitinpää saa heijastuneen valon heijastumaan kohti kuidun kuorta ja osittain karkaamaan kuidusta. Tämä aiheuttaa joitain eroja takaisinheijastuksessa (return loss), joka on heijastuneen valon mittaus, joka ilmaistaan negatiivisena dB-arvona (mitä suurempi arvo, sitä parempi). Alan standardit suosittelevat, että UPC-liittimen takaisinheijastusarvon tulisi olla -50 dB tai suurempi, kun taas APC-liittimen takaisinheijastusarvon tulisi olla -60 dB tai suurempi.


Takaisinheijastusvaimennus on eri asia kuin liitosvaimennus (insertion loss), joka viittaa liittimien, hitsausten ja jopa kaapelin pituuden kautta menetetyn optisen tehon määrään. Vaimennus on se, mitä käytämme tappiobudjettien määrittämiseen. Pienen vaimennuksen saavuttaminen on yleensä helpompaa UPC-liittimillä, koska ilmarakoja on vähemmän kuin APC-liittimillä. Nykyaikaiset valmistustekniikat ovat kuitenkin parantuneet merkittävästi tarkempien kulmien luomiseksi APC-liittimiin ja niiden liitosvaimennukset alkavat olla hyvin lähellä UPC-liittimien vaimennusta.

 

Huomioon otettavia seikkoja

Jotkut laitteet ovat herkempiä takaisinheijastukselle kuin toiset ja ne vaativat APC-liittimiä. Esimerkiksi korkeammilla optisilla aallonpituusalueilla (yli 1500 nanometriä), kuten RF-videosignaaleissa, heijastunut valo voi vaikuttaa haitallisesti signaaliin. Siksi useimmiten kaapeli-TV verkoissa käytetään APC-liittimiä.

APC-liittimiä käytetään yleisesti myös passiivisissa optisissa sovelluksissa (sekä GPON-verkoissa että XGS-PON-verkoissa), koska monet näistä järjestelmistä käyttävät myös RF-signaaleja videon toimittamiseen ja vielä pidempiä aallonpituuksia datan siirtämiseen myötäsuuntaan asiakkaalle. Tulevat nopeammat passiiviset optiset verkot (NGPON2) ja muut WDM-sovellukset, jotka käyttävät suurempia aallonpituuksia yksimuotokuidun kautta, edellyttävät todennäköisesti myös APC-liittimien tuottaman pienemmän takaisinheijastuksen. Huomioitavaa on myös se, että jakajissa useimmiten käytetään APC-liittimiä. APC-liittimiä käytettäessä, liittimien ei tarvitse olla kytkettynä toisiinsa ja siltikin takaisinheijastus pysyy pienempänä kuin -50 dB. Jos jakajissa on UPC-liittimet, niin kytkemättömästä liittimestä heijastuu ilmarajapinnasta noin -14,5 dB:tä takaisin.

Huomattavaa on se, että APC- ja UPC-liittimiä ei voi, eikä pidä yhdistää toisiinsa. Kytkeminen ei vain aiheuta huonoa suorituskykyä, koska kuitujen ytimet eivät ole kosketuksessa, vaan se voi myös pilata molemmat liittimet.

Toinen tärkeä seikka: Kaapelihäviö on tyypillisesti pienin järjestelmän vaimennukseen vaikuttava tekijä. Suurin häviö tulee liittimistä. Siksi korkealaatuiset liittimet tarjoavat dB-säästöjä.

0
Feed

Jätä kommentti