Valmiskaapelit ovat määrämittaisia ja liittimiin päätettyjä valokaapeleita, joita Naficonin Nauvon tehtaalla valmistetaan jatkuvasti eri asiakkaiden tarpeisiin. Kaapeleita ei tehdä varastoon vaan jokainen kaapeli valmistetaan tarkasti asiakkaan antamien tietojen mukaisesti. Valmistus pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti – jopa yhdessä päivässä, sillä useimmiten kaapeleita tarvitaan kiireisesti asennuskohteisiin. Näissä kohteissa valmiskaapeleiden käyttö nopeuttaa asennustyötä ja säästää kustannuksia, sillä kaapeleiden asentamisessa ei tarvita erikoisosaamista eikä kuitujen jatkoskonetta erikoistyökaluineen. Tyypillisiä kohteita ovat erilaisten toimitilojen kuten esim.  tehtaitten runkokaapeloinnit rakennusten sisällä ja väleillä, konesalit sekä telelaitetilat.

 

 

Esimerkki asiakaskohtaisesta valmiskaapelista

Valmistettavien valmiskaapeleiden valikoima on varsin suuri, sillä vaihtoehtoja on kaapelityypeissä, kuitutyypeissä, kuitumäärissä, liitintyypeissä sekä kaapeleiden päättämisessä. Lisäksi jokainen valmiskaapeli on määrämittainen. Näitä eri vaihtoehtoja on kuvattu tarkemmin seuraavasti:

Valokaapelit, kuitutyypit ja kuitumäärät

Yleisimmin valmiskaapelit ovat sisä-/ulkokaapeleita, joiden tyyppi on HBBX (pienikokoinen ja mustavaippainen mikrokaapeli), FZOMSU-SD tai FXMSU.

 

 

HBBX-, FZOMSU-SD ja FXMSU-sisä-/ulkokaapelit

 • HBBX-kaapeleissa on yksimuotokuidut (SML), joiden määrä on 12, 24, 48 ai 96 kappaletta
 • Oranssinväriset FZOMSU-SD ja FXMSU-kaapelit ovat saatavana yksimuotokuiduilla 12 kuidusta 192 kuituun saakka sekä yhdistelmäkaapeleina sisältäen yksimuotokuitujen lisäksi OM1- tai OM3-monimuotokuituja. Nämä ovat saatavana seuraavin kuituvaihtoehdoin:
  • 4 x SML + 4 x OM1 tai OM3
  • 8 x SML + 8 x OM1 tai OM3
  • 12 x SML + 12 x OM1 tai OM3
  • 24 x SML + 24 x OM1 tai OM3

Sisäkaapeleiden tyyppi on FXMMS. Kaapelit ovat 2 – 8 kuituisia sisältäen yksi- tai monimuotokuituja. Monimuotokuitujen tyypit ovat OM1 ja OM3.

 

FXMMS-sisäkaapeli

Ulkokaapelivaihtoehtoja on runsaasti sisältäen kaikki yleisimmät Suomessa käytettävät maavalokaapelit alkaen 4-kuitusista talokaapeleista ja jatkuen aina 288-kuituisiin maakaapeleihin saakka. Nämä kaapelit ovat saatavana vain yksimuotokuiduilla.

 

Yleisimpiä Suomessa käytettäviä maavalokaapeleita;

FYO2RMU, FYOVD2PMU ja FZVD2PMU Flex 

 • Naficonilta on saatavana myös valmiskaapeleina hybridikaapelit, joissa on neljä yksimuotokuitua sekä CAT6 liittimiin päätettyinä valmiskaapeleina. Näitä kaapeleita käytetään taloyhtiöiden huoneistokaapeloinneissa.

 

Liitinvaihtoehdot

 • Vaihtoehtoina ovat yleisimpien SC- ja LC-liittimien lisäksi myös nykyisin harvinaisemmat FC-, ST- ja MU-liittimet.
 • FC-, SC- ja LC- liittimet voidaan toimittaa sekä APC- että UPC-hionnalla
 • Kaapeli voi olla päätettynä esim. eri kuitutyyppien osalta eri liittimiin tai kaapelin eri päissä voi olla eri liittimet

SC-, LC- ja FC-liitin

 

ST- ja MU-liitin

 

Kaapelin päättäminen

 • Kaapelit voidaan päättää joko 0,9 mm:n häntäkuituihin tai aramidivahvistettuihin 2 mm:n häntäkaapeleihin.
 • Kaapelit voidaan päättää myös niin, että toisessa päässä on 0,9 mm:n häntäkuidut ja toisessa päässä 2 mm:n häntäkaapelit, jolloin toinen pää asennetaan kotelon tai paneelin sisälle ja toinen pää kytketään suoraan verkon aktiivilaitteeseen tai paneelin liittimiin sen ulkopuolelta.

 

Valmiskaapeli, jonka toisessa päässä on 0,9 mm:n häntäkuidut ja toisessa päässä 2 mm:n häntäkaapelit

 • Asiakas voi määritellä myös kaapeleiden häntäkuitujen ja -kaapeleiden pituudet. Liittimet voidaan porrastaa hyvin tarkasti, jolloin asennuksesta saadaan varsin siisti, kuva alla.

Valmiskaapelin 2 mm:n häntäkaapelit on porrastettu kohteen mukaan, jolloin asennuksesta saadaan selkeä ja siisti.

 • Kaapelin toinen pää voidaan kytkeä valmiiksi johonkin koteloon kuten 19”.n päätepaneeliin tai ODF-paneeleihin NAV1000, ODF 3x8, ODF 4x6 tai LL YJT.
 • Kun kaapelin toinen pää on kytketty valmiiksi koteloon, niin toimitukseen voidaan lisätä kaapelin toisessa päässä tarvittava kotelo adaptereineen.

 

Esimerkki 48-kuituisesta valmiskaapelista, jonka toinen pää on kytketty valmiiksi 19”:n päätepaneeliin.

 

Valmiskaapeleiden tilaus

Jotta valmiskaapeleiden tilaaminen olisi mahdollisimman vaivatonta, on näiden tilaamiseen luotu seuraava tilausohje:

 • Paneeli tai kotelo, johon kaapelin toinen pää asennetaan.
 • Toisen pään paneeli tai kotelo, jos tällainen tarvitaan.
 • Molempien päiden liittimet eroteltuna kauttaviivalla. Jos toiseen päähän ei tule liittimiä, se merkitään viivalla.
 • Kaapelin päitten suojaustarve 2 mm:n häntäkaapeleiksi. Jos tämä tarvitaan, niin se ilmaistaan liittimien tyypin jälkeen merkinnällä (2 mm).
 • Haluttu kaapelityyppi, kuitutyyppi ja kuitujen määrä. Jos ei tiedä kaapelityyppiä, riittää kuitujen tyyppi ja määrä.
 • Kaapelin kokonaispituus

 

Alla on pari tilausesimerkkiä:

Pan 19” / Pan 19” SCA/LC FZOMSU-SD 24SML 35m:

 • Kaapelin toinen pää on asennettu 19”:n paneeliin
 • Toinen pää asennetaan työmaalla 19”:n paneeliin, joka toimitetaan lähetyksen mukana.
 • 19”:n paneeliin asennettavien liittimien tyyppi on SC/APC.
 • Kaapelin toisen pään ja erillisen paneelin liittimien tyyppi on LC/UPC.
 • Kaapeli on oranssia sisä-/ulkokaapelia, jossa on 24 yksimuotokuitua.
 • Kaapelin kokonaispituus on 35 m.

 

NAF1000 SCA/LC (2 mm) HBXX 48SML 50m 

 • Kaapelin toinen pää asennetaan NAF1000 -koteloon.
 • Toisen pään paneelia tai koteloa ei tarvita, koska sitä ei ole mainittu.
 • NAF1000-kotelossa liittimien tyyppi on SC/APC.
 • Ns. vapaan pään liittimien tyyppi on LC/UPC ja päät suojataan 2 mm:n häntäkaapeleiksi.
 • Kaapeli on mustaa mutta sisä- ja ulkoasennuksiin sopivaa HBXX-mikrokaapelia sisältäen 48 yksimuotokuitua.
 • Kaapelin kokonaispituus on 50 m.

 

Valmiskaapeleiden valmistus Nauvossa

Kaapeleiden valmistus alkaa kaapelin kelauksella haluttuun pituuteen nipulle tai kelalle. Tämän jälkeen kaapeli siirtyy liitinasennukseen, jossa kaapelin päät kuoritaan, kuidut pujotetaan joko 0,9 tai 2 mm:n suojaputkiin ja jossa lopuksi suoritetaan liittimien asennukset liimauksineen. Liittimien asennuksen jälkeen suoritetaan liittimien hionta useassa eri hiontavaiheessa. Hiontavaiheen jälkeen seuraa liittimien laaduntarkastus videomikroskoopilla ja interferometrillä. Jos liittimien visuaalinen ja hionnan laatu todetaan hyväksi, suoritetaan lopuksi kaikkien kuitujen vaimennusmittaus käyttäen valolähdettä ja optista tehomittaria. Mittaustulokset kirjataan tarkastusraporttiin, josta asiakas saa kopion. Liittimien asennuksen jälkeen kaapelin päät suojataan taipuisalla suojaputkella tai asennetaan haluttuun paneeliin tai koteloon.

Kuvauksesta voidaan todeta, että valmistusprosessissa on hyvin monia työvaiheita, joista suurin osa on tarkkuutta ja huolellisuutta vaativaa käsityötä. Nämä työt ovat myös sellaisia, että niitä ei opeteta missään oppilaitoksissa vaan työntekijä oppii ne aikaa myöten tekemällä ja kokeneempien työntekijöiden opastamana.

Seuraavassa on kuvia valmiskaapeleiden valmistuksesta.

 

Asiakkaan määrittelemä kaapeli niputetaan ensin halutun pituiseksi kaapelinipuksi.

 

Kun kaapelin päät on kuorittu, kuidut asennetaan värikoodattuihin suojaputkiin. Tässä tapauksessa kaapelin toinen pää on kiinnitetty valmiiksi päätepaneelin kaapelikiinnikkeeseen.

 

Kun kuidut on asennettu epoksiliiman kanssa liittimien holkkeihin eli ferruleihin, liima kovetetaan erikoisuunissa

 

Liittimien holkit hiotaan neljässä eri vaiheessa ja erilaisilla hiontafilmeillä. Enimmillään voidaan hionta suorittaa jopa 48 liittimelle.

 

Jokaisen liittimen laatu tarkastetaan visuaalisesti videomikroskoopilla sekä hionnan keskeisyys, kaarevuussäde ja kuidun työntymä/uppoama interferometrilla. Mikäli liittimen laatu on näiden osalta kunnossa, liittimien vaimennukset mitataan vielä optisella tehomittaparilla.

 

Tuotannosta valmistuneita valmiskaapeleita odottamassa pakkaamista ja lähetyksiä asiakkaille.

 

Laitilan Puhelin Osuuskunnan verkkopäällikkö Kari Saisaari on hyvin tyytyväinen Naficonin toimittamiin valmiskaapeleihin, joita he ovat käyttäneet laitetiloissaan.

 

 

 

Valmiskaapeleiden valmistus on tärkeä osa Naficonin tuotantoa

Valmiskaapeleiden valmistus - Naficon

Edit Post Text

Tiedustelu koskien

Tarjouspyyntö
Yhteydenottopyyntö
Palaute
Muu yhteydenotto

*

Nimi

*

Yritys

*

Puhelin

*

Sähköposti

*

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä

Puhelimitse
Sähköpostitse

Kiitos yhteydenotostasi, olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian!

Naficon Liitin Oy

Lahdentie 7, 21660 Nauvo

LÄHETÄ

Nimi 

*

Yhteydenotto koskien

Tarjouspyyntö
Yhteydenottopyyntö
Palaute
Muu yhteydenotto

*

Yritys

*

Puhelin

*

Sähköposti

*

Haluan että minuun otetaan yhteyttä

Puhelimitse
Sähköpostitse

Lisätietoja