INTEGRITETSPOLICY

 

1. Personuppgiftsansvarig

Namn:  naficon.fi, Naficon Liitin Oy
FO-nummer: 095 7699-7
Adress: Viksvägen 7D
Postnummer:  21660
Postkontor:  NAGU
Telefonnummer: 358 2 08 351662
E-postadress: naficon@naficon.fi

2. Kontaktperson för registret

Företag:  naficon.fi, Naficon Liitin Oy
Namn:  Jussi Laine
Adress: Viksvägen 7 D
Postnummer: 21660
Postkontor: NAGU
Telefonnummer:  358 400 786 427
E-post: jussi.laine@naficon.fi

3. Dataskyddsombud

Företag: naficon.fi, Naficon Liitin Oy
Namn: Jussi Laine
Adress: Viksvägen 7 D
Postnummer: 21660
Postkontor:  NAGU
Telefonnummer: +358 400 786 427
E-post:  jussi.laine@naficon.fi

4. Registrets syfte

De insamlade personuppgifterna används:

För kundautentisering och åtkomstkontroll. För att leverera beställningar från registrerade användare och upprätthålla och utveckla kundrelationer.

5. Grund för insamling och behandling av personuppgifter

Kundernas personuppgifter samlas in och behandlas med kundens samtycke eller för att verkställa ett avtal med kunden.

6. Innehållet i registret

Företagsnamn, FO-nummer, e-postadress, telefonnummer, personbeteckning, användarnamn och lösenord.

7. Lagringstider för uppgifterna

Personuppgifterna lagras så länge som det behövs för att genomföra avtalet med kunden eller för att utveckla kundtjänsten. 

8. Regelmässiga uppgiftskällor

Till registret samlas information:

Från den registrerade. Från myndighetsregister inom lagens ramar (t.ex. ytj.fi). Personuppgifter samlas också in med hjälp av analysverktyget Google Analytics. 

9. Regelmässiga utlämnanden av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifterna lämnas inte regelmässigt utanför företaget. En del av de externa tjänsteleverantörer som används av företaget kan lagra data utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

10. Användning av kakor (cookies)

Vi använder så kallade kakor (cookies) på vår webbplats. En kaka är en liten textfil som skickas till och lagras på användarens dator, vilket gör det möjligt för webbsidans administratör att identifiera besökare som besöker webbplatsen ofta, för att göra det lättare för besökare att logga in på webbplatsen och sammanställa aggregerad information om besökare. Med hjälp av denna information kan vi kontinuerligt förbättra innehållet på våra sidor. Kakor skadar inte användarnas datorer eller filer. Vi använder dem så att vi kan förse våra kunder med information och tjänster som är skräddarsydda efter deras individuella behov. 

Om en användare som besöker vår webbplats inte vill att vi ska få ovanstående information via kakor tillåter de flesta webbläsarprogram att man inaktiverar den funktionen. Detta görs vanligtvis via webbläsarens inställningar.

Det är dock bra att komma ihåg att kakor kan vara nödvändiga för att vissa sidor som vi underhåller och de tjänster vi tillhandahåller fungerar korrekt. 

 

11. Skydd av registret

Data överförs via en SSL-skyddad säker anslutning.

Elektroniska data skyddas av en brandvägg, användarnamn och lösenord.

Tillgången till uppgifterna är begränsad till de personer som är anställda av den personuppgiftsansvarige och som behöver uppgifterna under sina uppgifter. 

12. Automatiserat beslutsfattande

Inga automatiserade individuella beslut (artikel 22 i EU:s dataskyddsförordning) fattas.

13. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilken information om honom eller henne som har lagrats i personuppgiftsregistret. En skriftlig och undertecknad begäran ska skickas till kontaktpersonen för registret.

Uppgifterna får kontrolleras avgiftsfritt högst en gång per år.

Den registrerade har rätt att begära korrigering eller radering av felaktiga eller föråldrade uppgifter eller överföring av data från ett system till ett annat. Den registrerade har också rätt att begränsa eller invända mot behandlingen av sina personuppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU: s dataskyddsförordning.

Den registrerade har rätt att återkalla sitt tidigare samtycke till behandlingen av personuppgifter eller att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandlingen av hans eller hennes personuppgifter. 

Den registrerade har också rätt att förbjuda användning av sina data för direktreklam.

Tiedustelu koskien

Tarjouspyyntö
Yhteydenottopyyntö
Palaute
Muu yhteydenotto

*

Nimi

*

Yritys

*

Puhelin

*

Sähköposti

*

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä

Puhelimitse
Sähköpostitse

Kiitos yhteydenotostasi, olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian!

Naficon Liitin Oy

Lahdentie 7, 21660 Nauvo

SKICKA

Namn  

*

Tack för ditt meddelande!

Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Förfrågan angående​

Offertförfrågan
Kontaktförfrågan
Feedback
Annan kontakt

*

Företag

*

Telefon

*

E-post

*

Jag vill bli

kontaktad​

Via telefon
Email

Övrigt