Naficon Dubaissa​

Vuoden 2015 heinäkuussa perustimme tytäryhtiön Dubaihin Arabiemiraatteihin. Yrityksen nimi on NFOM (Naficon FIber Optic Manufacturing) LLC. NFOM:n tuotanto alkoi helmikuussa 2016. Huhtikuussa 2017 NFOM:in laatujärjestelmä sai ISO 9001 laatusertifikaatin.

Datakeskusten optiset kaapeloinnit​

Digitalisaation lisääntyessä yhteiskunnan eri osa-alueilla, kiinteiden ja langattomien laajakaistaverkkojen käytön lisääntyessä sekä uusien 5G-verkkojen mahdollistamien erilaisten sovellutusten kuten esineiden internetin myötä tietoliikenneverkoissa liikkuu yhä suurempia tietomääriä.

Valmiskaapeleiden valmistus - Naficon

Valmiskaapeleiden valmistus on tärkeä osa Naficonin tuotantoa

Valmiskaapelit ovat määrämittaisia ja liittimiin päätettyjä valokaapeleita, joita Naficonin Nauvon tehtaalla valmistetaan jatkuvasti eri asiakkaiden tarpeisiin. Kaapeleita ei tehdä varastoon vaan jokainen kaapeli valmistetaan tarkasti asiakkaan antamien tietojen mukaisesti.

Naficonin tuotteita Lakeuden Kuidun tarpeisiin​

​Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kunnat Oulun eteläpuolella  Lakeuden Kuitu Oy on Oulun Seudun Sähkön tytäryhtiö. Yritys koostuu Limingan, Lumijoen jaTyrnävän kuntien alueella toimivista kuntakohtaisista kuituyhtiöistä Limingan Kuitu Oy, Lumijoen Kuitu Oy ja Tyrnävän Kuitu Oy. Lakeuden Kuitu Oy omistaa enemmistön kuituyhtiöistä ja kunnat tai kuntien omistamat yhtiöt vähemmistön. Lakeuden Kuitua käytetään yhteisenä markkinointinimenä.Valokaapeliverkot on suunniteltu ja ne tullaan rakentamaan niin, että ne kattavat näiden kuntienkaikki asukkaat. Rakentaminen alkoi viime vuonna ja rakentaminen jatkuu vielä tänä vuonna.Kuituverkkojen rakentamisen yhteydessä jokaisen kunnan alueella Oulun Seudun Sähkö muuttaa ilmakaapelointia maakaapeloinniksi, jolloin pien- ja keskijännite-kaapeleita asennetaan samaan kaivantoon valokaapeleiden kanssa. Tämä yhteisrakentaminen osaltaan aiheuttaa haastetta ja viiveitä kuituverkkojen rakentamiseen mutta tuo samalla sen hyödyn alueiden asukkaille, että katualueet avataan vain kerran ja sekin tapahtuu varsin nopeasti.Valokaapeliverkkojen rakenneJokaisen kunnan alueelle kuituverkot rakennetaan tähtimäisesti alkaen laitetiloista eli liityntäsolmuista ja päättyen tilaajaliittymiin. Verkkojen topologia on näin tähti. Näin jokaiselle tilaajalle on omat kuitunsa laitetilasta lähtien. Kaapeleiden kuitumäärät ovat laitetilasta lähtien varsin suuret, suurimmillaan 288 kuitua, mutta reittien varsilla olevissa jatkoksissa ja jatkoskaapeissa kaapelit haarautuvat yhä pienemmiksi ja pienemmiksi kunnes omakotiliittymissä kaapelit ovat 4-kuituisia ja taloyhtiöliittymissä 12-kuituisia. Alla olevassa kuvassa on periaate verkkojen rakenteesta.Optisen liityntäverkon perusmalli (Piirros Pekka Koivisto Oy).Naficonin tuotteet Lakeuden Kuidun verkoissaNaficon on toimittanut ja toimittaa Lakeuden Kuidun kuituyhtiöille kaikki valokaapeleiden päättämis- ja kytkentätarvikkeet laitetiloihin ja tilaajaliittymiin. Laitetiloissa Naficonin tuotteita ovat jatkoskaapit, laitekaappeihin asennettavat esikalustetut päätepaneelit sekä optiset kytkentäkaapelit. Omakotiliittymissä käytetään Naficonin ulkopäätteitä sekä ulkopäätteiltä talojen sisälle meneviä häntäkaapeleita. Taloyhtiöliittymissä käytetään Naficonin esikalustettuja päätepaneeleita. Tuotteista ja niiden käytöstä on seuraavissa kappaleissa lisää tietoa kuvineen.Valokaapeliasennukset laitetiloissa  Liminkaan rakennetut laitetilat. Päälaitetila Limingan keskustassa sekä Tupoksen puolta pienempi laitetila.Laitetiloissa tulevat maavalokaapelit muutetaan ensin paloturvallisiksi, metallittomiksi ja notkeiksi sisä-/ulkokaapeleiksi käyttäen kaapeleiden jatkamisessa NAF-1000 -sisäjatkoskaappeja. Sisä-/ulkokaapelit ovat toisista päistään valmiiksi liittimiin päätettyjä ja kytkettyjä 19”:n päätepaneeleihin, jolloin maakaapeleiden päättämiseen ei tule yhtään ylimääräisiä kuituhitsauksia. Esikytketyt 48-kuituiset päätepaneelit asennetaan samoihin 19”:n laitekaappeihin kuin verkon kytkimet. Paneeleiden ja kytkimien väliin asennetaan tilaajien liittyessä lyhyet kytkentäkaapelit. Alla on kuvia Limingan päälaitetilan asennuksista.   Limingan päälaitetilaan tulee maavalokaapeleissa yhteensä noin 4500 kuitua. Relacom Finland Oy:n verkkosuunnittelija Jaakko Kiuttu esittelee kuitujen siistejä asennuksia toisessa asennetuista NAF-1000 -jatkoskaapeista. Jaakko Kiuttu merkitsee laitetelineisiin asennettuja 48-kuituisia päätepaneeleja.Päätepaneelit ovat samoissa 19”::n laitekaapeissa kuin verkon aktiivilaitteet.  Yksi kuituverkon kytkimistä sekä ensimmäiset tilaajaliittymien kytkennät    Kuituliittymän ottaneille tilaajille kytkimen kuituportit ovat asennettuina ja toiminnassa.Kun tilaajapään asennus on saatu valmiiksi, niin liittymä saadaan saman tien testauksen jälkeen käyttöön. Kuituliittymän ottaneita tilaajia on Limingassa tällä hetkellä noin 2000. Valokaapeliasennukset omakotitaloissaLiittymän ottaneille tilaajille on alueesta riippuen kaapelit asennettu valmiiksi ennen talvea rakennuksiin saakka. Kaapelin tyyppinä on ollut kaikissa liittymissä Nestor Cables:in metalliton talokaapeli FYO2RMU, kuva alla. Taloliittymien metalliton maavalokaapeli FYO2RMU 4xSMLTalokaapeli voidaan asentaa suoraan maahan kaivamalla tai auraamalla mutta sisälle sitä ei saa viedä Viestintäviraston M65-määräyksen vuoksi yli 5 metriä. Kaapeli on rakenteeltaan myös melko jäykkä, joten näistä syistä johtuen kaikissa omakotitaloliittymissä talokaapeli muutetaan talon ulkoseinällä notkeaan, pienikokoiseen ja paloturvalliseen Nestor Cables Oy:n valmistamaan FTMSU-kaapeliin, kuva alla.  Taloliittymien häntäkaapeli FTMSU 4xSMTTalokaapeli jatketaan talon ulkoseinällä em. kaapeliin käyttäen Naficonin toimittamia ulkopäätekoteloita. Ulkopäätteeltä kuituyhteys jatkuu tilaajapäätelaitteelle em. FTMSU-kaapelina, joka tulee Lakeuden Kuidulle valmiina Naficonin toimittamana 30 m pitkänä nippuna, jonka toisessa päässä on tilaajapäätelaitteissa käytettävät LC/UPC-kuituliittimet.  Tuotteista ja niiden käytöstä on seuraavissa kappaleissa lisää tietoa kuvineen. Taloliittymän asentajat ovat tulleet kohteeseen ennalta sovittuna aikana. Jokaisessa kohteessa tilaajankanssa sovitaan ulkopäätteen ja tilaajapäätelaitteen paikka sekä kaapelointi näiden välille. Ulkopäätteelle menevän häntäkaapelin liittimet on kytketty tilaajapäätelaitteen alaosan LC-liitinadapteriin. Häntäkaapeli sekä tilaajapäätelaitteen virtajohto on suojattu pienellä muovikourulla. Kun ulkopääte on asennettu, tilaajapäätelaite asennetaan paikoilleen ja suoritetaan kytkennät. Tämän jälkeen tilaajayhteyden toimivuus tarkastetaan, jonka jälkeen liittymä luovutetaan tilaajan käyttöön. Relacomin asentaja Kari Matilainen jatkaa talokaapelin kuituja häntäkaapelin kuituihin talon ulkopuolella.Sää suosi nyt työtä, sillä tuuli tai sade vaatisi jatkamistyön suojaksi asennusteltan. Talokaapelin neljästä kuidusta jatketaan vain kaksi ensimmäistä kuitua. Kun nämä kuidut on jatkettu,ne asennetaan varovasti ulkopäätekoteloon. Jatkamattomat kuidut asennetaan myös koteloon ja niin,että ne voidaan tarvittaessa ottaa myöhemmin käyttöön. Kuidut on jatkettu ja asennettu ulkopäätteeseen. Talon sisälle menevä häntäkaapeli menee kotelostaulos sen pohjasta, jolloin tätä kaapelia ei tule näkyviin talon ulkopuolella lainkaan.  Ulkopäätteen kansi asennetaan huolella paikoilleen, jotta kotelo on varmasti tiivis. Ulkopäätteelletuleva talokaapeli suojataan vielä maasta kotelolle saakka metallikourulla.  LopuksiLakeuden Kuidun projekti on Naficonille materiaalitoimittajana erittäin suuri ja merkittävä. Laitetiloissa käytettävien häntäkaapelipakettien sekä tilaajaliittymien häntäkaapeleiden valmistaminen työllistävät Naficonin Nauvon tehtaan henkilöitä hyvin paljon sekä mekaniikkatuotteiden valmistus Naficonin suomalaisia alihankkijoita. Tästä projektista suuri kiitos kaikille Naficonin yhteistyökumppaneille! Teksti ja valokuvat Televerkkopalvelut Seppo Marttila Oy  

...
...

Tiedustelu koskien

Tarjouspyyntö
Yhteydenottopyyntö
Palaute
Muu yhteydenotto

*

Nimi

*

Yritys

*

Puhelin

*

Sähköposti

*

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä

Puhelimitse
Sähköpostitse

Kiitos yhteydenotostasi, olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian!

Naficon Liitin Oy

Lahdentie 7, 21660 Nauvo

LÄHETÄ

Lisätietoja

Thank You!

The form has been successfully sent.

Tiedustelu koskien *

Tarjouspyyntö
Yhteydenottopyyntö
Palaute
Muu yhteydenotto

Nimi *

Yritys *

Puhelin *

Sähköposti *

LÄHETÄ

Nimi 

*

Kiitos yhteydenotostasi!

Olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian.

Tiedustelu koskien

Tarjouspyyntö
Yhteydenottopyyntö
Palaute
Muu yhteydenotto

*

Yritys

*

Puhelin

*

Sähköposti

*

Haluan että minuun otetaan yhteyttä

Puhelimitse
Sähköpostitse

Lisätietoja